Hlavní strana
Přihlásit se
Reset hesla
Evidence členů
Evidence povolenek
Evidence členů
Screen:
EvMO2017 aktualizace pro rok 2021 zde...
Upgrade programu EvMO2010. Byla použita výkonnější databáze s bezpečnějším šifrováním. Po zkušenostech s EvMO2010 byly přidány další fukce a vylepšení. Lze jej alternativně propojit s programem Sumář pro automatické doplňování osobních údajů ke zpracovávané povolence. Program dostal nové grafické prostředí. Je datově plně kompatibilní s internetovou variantou EvMOi. Převod na internetovou variantu je možný během jednoho dne. Doporučuje se ovšem převod uskutečnit vždy na konci účetního roku. Program je k dispozici zdarma. Program bude podporován a i nadále vyvíjen na základě doporučení a požadavků uživatelů.
Sumář 2020 ukončení spolupráce...
Máme vážné výhrady k průběhu výběrového řízení na CIS, který pokládáme za diskriminační. Dle našeho názoru ČRS zasáhl syndrom velikášství a megalomanství. A protože výběr a postup schválily všechny územní svazy jednomyslně, ukončili jsme na protest po devatenácti letech spolupráci při zpracování všech CS a ÚS povolenek. Pro zpracování statistiky 2020 nebudeme poskytovat žádný software a to ani individuální formou za úplatu. Všem zainteresovaným děkujeme za dlouholetou spolupráci a přízeň. Ostatní software budeme provozovat i nadále včetně podpory. Tato informace byla zaslána elektronicky všem jednatelům dne 29.06.2020. Naše podrobné stanovisko uveřejníme zde později. Petrův zdar!
Dále upozorňujeme eventuální plagiátory, že veškerý náš sofware včetně Sumáře je autorsky chráněn i jako užitý vzor a proto není možné jeho uživatelské prostředí napodobovat včetně způsobu zápisu!
EvMOi...
Protiváha placenému systému LIPAN. Eviduje členskou základnu libovolné místní organizace nebo libovoné množiny místních organizací. Všechny místní organizace jsou spravovány z jednoho centrálního místa. Neomezený počet výdejen povolenek pro místní organizaci. Unikátní systém zadávání plateb a povolenek. Celý systém je registrován a chráněnjako užitý vzor. Minimální nároky na internetovou konektivitu. Je propojená s aplikací "Lístkárna" která řídí vydávání a bilanci povolenek pro MO.
Lístkárna...
Jednoduchá evidence vydaných a vrácených povolenek pro místní organizace. Eviduje online stav vydaných povolenek pro MO se stavem ve skladu. Provádí konečné vyúčtování prodaných a vrácených povolenek od místních organizací. Používání čtečky čárového kódu usnadňuje úmorné zadávání čísel a druhů povolenek a automaticky vylučuje chyby při zpracování. Pořízená data jsou propojena s programem EvMOi. Program je k dispozici zdarma.
Elektronický sumář...
Slouží k elektronickému zpracování úlovků a kontrol rybářské stráže z rybářských povolenek na PC. Pro zápis využívá čárový kód na povolenkách. Umí sumarizovat i revíry MRS včetně podrevírů. Nedovoluje pořizovat nesprávná a neúplná data. Umožňuje smarizovat i úlovky vrácené vodě. Program lze propojit s evidenci členů EvMO2017 a tím propojit s povolenou osobní údaje rybáře. Program je k dispozici zdarma.

Rybářské stránky

ČRSČeský rybářský svaz
MRSMoravský rybářský svaz
MRKMoravský rybářský klub
Jednotlivé moduly jsou průběžně vyvíjeny na základě požadavků uživatelů a datum změny zobrazovány zde. Webové aplikace jsou vždy aktuální. EvMO2017 lze aktualizovat z menu nebo pomocí aktualizačního programu.

Petrův zdar

Změna 30.10.2020

EvMO2017

Změna 30.10.2020

EvMOi

Změna 28.01.2020

Sumář úlovků

Změna 15.02.2020

Lístkárna

Změna 13.10.2020

Esumář

Změna 28.12.2020

© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena!