Přihlásit se
Reset hesla
Evidence členů
Evidence povolenek
Zápis úlovků 2020
Elektronická povolenka
Esumář - elektronická povolenka...
Slouží rybáři k elektronické evidenci úlovků a kontrol rybářské stráže v povolence.Umožňuje smarizovat i úlovky vrácené vodě. Na konci roku vygeneruje pro odevzdání elektronický sumář se zapsanými údaji a tiskovou sestavu s úlovky, docházkami a zápisy kontrol RS. 7:07:41 PM
Výprodej čteček čárových kódů...
Protože jsme ukončili zpracovávání povolenek, rozprodáváme již nepotřebná zařízení. Nyní čtečky čárových kódů Honeywell 5145 Eclipse s připojením na USB port. Jedná se o velice kvalitní čtečku, ověřenou čtením i poškozených čárových kódu na povolenkách se kterými rybáři zacházejí velice nešetrně. Běžná cena je cca 1 300 Kč, prodáváme za 500 Kč se zárukou 1/2 roku. Kontakty přes email.
Sumář 2020 ukončení spolupráce...

Máme vážné výhrady k průběhu výběrového řízení na CIS, který pokládáme za diskriminační. Dle našeho názoru ČRS zasáhl syndrom velikášství a megalomanství. A protože výběr a postup schválily všechny územní svazy jednomyslně, ukončili jsme na protest po devatenácti letech spolupráci při zpracování všech CS a ÚS povolenek. Pro zpracování statistiky 2020 nebudeme poskytovat žádný software a to ani individuální formou za úplatu. Všem zainteresovaným děkujeme za dlouholetou spolupráci a přízeň. Ostatní software budeme provozovat i nadále včetně podpory. Tato informace byla zaslána elektronicky všem jednatelům dne 29.06.2020. Naše podrobné stanovisko uveřejníme zde později. Petrův zdar!
Dále upozorňujeme eventuální plagiátory, že veškerý náš sofware včetně Sumáře je autorsky chráněn i jako užitý vzor a proto není možné jeho uživatelské prostředí napodobovat včetně způsobu zápisu!
Naše služby za zpracování prý byly drahé, uvádíme ceny za rok 2019.
  • Územní povolenky ÚSMP Praha - 3.50 Kč/povolenka

  • CS povolenky a US povolenky na revíry Rady ČRS - 290 000 Kč
    V ceně je dále zahrnuto: kompletní statistické výpočty, pochůzky RS, výstupy pro všechny MO na členské schůze, vygenerování dokumentů pro MZe a krajské úrady, poskytnutí software pro sumarizaci úlovků ve variantách pro PC a internetová varianta. Dále veškeré výpočty a výstupy nad rámec smlouvy po celý rok zdarma. Je to moc nebo málo? Srovnání lze provést až s rokem 2020.

EvMOi...
Protiváha placenému systému LIPAN. Eviduje členskou základnu libovolné místní organizace nebo libovoné množiny místních organizací. Všechny místní organizace jsou spravovány z jednoho centrálního místa. Neomezený počet výdejen povolenek pro místní organizaci. Unikátní systém zadávání plateb a povolenek. Celý systém je registrován a chráněnjako užitý vzor. Minimální nároky na internetovou konektivitu. Je propojená s aplikací "Lístkárna" která řídí vydávání a bilanci povolenek pro MO.
Lístkárna...
Jednoduchá evidence vydaných a vrácených povolenek pro místní organizace. Eviduje online stav vydaných povolenek pro MO se stavem ve skladu. Provádí konečné vyúčtování prodaných a vrácených povolenek od místních organizací. Používání čtečky čárového kódu usnadňuje úmorné zadávání čísel a druhů povolenek a automaticky vylučuje chyby při zpracování. Pořízená data jsou propojena s programem EvMOi. Program je k dispozici zdarma.

Rybářské stránky

ČRSČeský rybářský svaz
MRSMoravský rybářský svaz
MRKMoravský rybářský klub
Jednotlivé moduly jsou průběžně vyvíjeny na základě požadavků uživatelů a datum změny zobrazovány zde. Webové aplikace jsou vždy aktuální. EvMO2017 lze aktualizovat z menu nebo pomocí aktualizačního programu.

Petrův zdar

Změna 28.01.2021

EvMO2017

Změna 20.12.2020

EvMOi

Změna 27.01.2021

Lístkárna

Změna 18.11.2020

SumářI

Změna 10.01.2020

© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena!