MO: Rok: Screen:30.08.2020 22:00
Hlavní strana
Přihlásit se

EvMOi - rybářská evidence členů, program na rozdíl od "IS LIPAN" vždy zdarma! (01.12.2020:23:15)

EvMOi - přidat uživatele pro výdej
1) Nového užiatele lze zadat v administraci
2) Uživatel musí být v seznamu členů
3) Uživatelské jménu musí být unikátní
4) Pro zadání je nutné znát IDČ
5) Aktivaci účtu a práva si řídí EvMOAdmin
EvMOi - nejdříve vydat členskou známku
Pro automatický výdej čtečkou je kontrolováno, zda má člen zaplaceno členství pro účetní rok. Pokud není pro aktuální rok členství zaplaceno, nelze vydat na tentýž rok povolenku. Tuto kontrolu není možné vypnout. Lze ji pouze obejít a použít ruční výdej povolenky. Například při převodu člena z jiné MO a ve zvláštních případech a na uvážení vydávajícího. Je tedy standardně doporučeno začít platbou za členství.

EvMOi pro rok 2021 co je třeba udělat?
S ohledem na kompatibilitu s prohlížeči na OS LINUX bylo upraveno pro rok 2021 grafické prostředí. Funkce i postup výdeje - vše bylo zachováno. Doporučujeme zkontrolovat v menu "Nastavit" výchozí nastavení EvMOi (okraje, razítko, hledání,atd.). Pokud nejsou hodnoty nastaveny, je nutné je nastavit a volbu potvrdit uložením pro jednotlivé funkce. Jako výchozí a funkční jsou hodnoty v popiscích jednotlivých okrajů a jsou označeny zeleně. Doporučuje se je nastavit na tuto hodnotu a vyzkoušet. U všech prohlížečů se doporučuje nastavit všechny okraje na 10 mm. Pro některé prohlížeče mohly být hodnoty nastavení vlivem jejich rozsáhlejších aktualizací prohlížečů odstraněny. Pokud by se objevily nějaké problémy děkujeme za zaslání nejlépe emailem.

EvMO2017 jak hledat člena....
Vstupní pole pro hledání je jen jedno. Lze hledat dle IDČ, čárového kódu na legitimaci nebo dle EvMO2017 ze stolní aplikace. Při importu z jiných programů pro zachování identifikačních údajů je možné doplnit další parametr pro hledání. Hledání dle příjmení zůstalo nezměněno.

Tisk povolenky...
Pro tisk povoleknky stačí jen jedno tlačítko. Tisk má několik variant:
a řídí se dle níže uvedených paramerů.
  1. Povolenka se označí - vytiskne se aktuálně označená i s platností od-do
  2. Pro aktuální rok není vydána žádná povolenka - tisknou se jen osobní údaje
  3. Více vydaných povolenek - tiskně se první nalezená pro aktuální rok včetně od-do
  4. Platnost jiná než roční - zobrazí se okno s aktuálním datumem. Po zadání platnosti od se automaticky dopočítá platnost do dle druhu povolenky. Pokud se vstup stornuje, platnost se nezapíše. Lze po tisku doplnit ručně.

Čárový kód na povolence....
Čárový kód na povolence. Při tisku povolenky lze volitelně tisknout za IDČ člena i jeho čárový kód. Smyslem je umožnit zrychlit vyhledávání i dle číselného identifikátoru na povolence prostým naskenováním čárového kódu. Tisk je ve výchozím nastavení vypnut. Zapnutí nebo vypnutí se provede v nastavení EvMOi viz bod č. 2. Uložení je trvalé. Dále se v případě zájmu zvažuje možnost přidat čárový kod i na členskou legitimaci a tím sjednotit vyhledávání.