Hlavní strana
Přihlásit se
Reset hesla
Evidence členů
Evidence povolenek
Evidence členů
Screen:
Požadavky Nápověda Download
     


EvMO2017 jednoduchá rybářská evidence členů MO
S ohledem k masivně se šířícím zářným vizím nastínených pražským epicentrem, nebudete již dále rozšiřovat uživatelskou základnu. I když preferujeme internetovou variantu, bude EvMO2017 pro současné uživatele i nadále podporován a inovován na základě požadavků uživatelů. Platnost program byla prodloužena do konce roku 2023.


 • Eviduje členskou základnu místní organizace

 • Automaticky zařazuje členy do věkových kategorií dle data narození

 • Umožňuje organizovat členy MO v libovolných skupinách, počet skupin není omezen

 • Kontroluje správnost vydání platby a povolenky a sleduje vazbu na libovolné slevy členů

 • Zabraňuje duplicitnímu vydávání povolenek

 • Počítá platby, odvody a poskytuje přehled o vydaných platbách a povolenkách

 • Aktualizace programu probíhá pomocí internetu

 • Tiskne převodky, povolenky, legitimace, pokladní doklady a sumarizační přehledy
  vydaných plateb a povolenek

 • Program umožňuje práci libovolné množství uživatelů a poskytuje informace o vydaných platbách

 • Program je k dispozici zdarma

 • Podporuje síťový provoz pro vícero PC

Rybářské stránky

ČRSČeský rybářský svaz
MRSMoravský rybářský svaz
MRKMoravský rybářský klub
Jednotlivé moduly jsou průběžně vyvíjeny na základě požadavků uživatelů a datum změny zobrazovány zde. Webové aplikace jsou vždy aktuální. EvMO2017 lze aktualizovat z menu nebo pomocí aktualizačního programu.

Petrův zdar

Změna 18.11.2020

EvMO2017

Změna 06.11.2020

EvMOi

Změna 18.11.2020

Lístkárna

Změna 18.11.2020

Esumář

Změna 28.02.2020

© Copyright 2020, Novonet, všechna práva vyhrazena!