Lístkárna - Evidence vydaných a vrácených povolenek pro MO

    login

Lístkárna - stručný popis funkcí

Pro svou jednoduchost jsou jednotlivé postupy stručné popsány pouze v následujících bodech a na každém vstupním formuláři je stručný popis funkcí

  • Rok - nastavený rok pro výdej kupónů, automaticky nastavuje systém (nelze měnit)

  • Územní svaz - volba územního svazu pro distribuci povolenek na základě přidělených uživatelských práv. Lze nastavit množinu územních svazů (některé MO odebírají i jihočeské povolenky), to v případě, že by územní svaz vydával své povolenky přímo místním organizacím

  • Název MO - množina místních organizací vztažená k zvolenému územnímu svazu

  • Kontrolovat - pokud jsou vydávány celistvá plata s kuponů, program automaticky kontroluje správnost naskenování prvního a posledního čísla na kuponu.

  • Druh zápisu - rozlišení, zda se jedná o vydání kuponů pr MO nebo jejich vrácení na územní svaz

  • Kupon č. 1 - první čárový kód na platu s kupony.

  • Kupon č. 2 - poslední čárový kód na platu s kupony.

  • Počet - počet naskenovaných kuponu závislých od počátečního a koncového čísla.

  • Cena / suma - celková cena naskenovaného plata.

Po naskenování se objeví v dolní části výsledné zapsané poslední údaje. V tudo dobu je možné záznam (pokud byl z nějakého důvodu zapsán chybně smazat)

(c) Novo - upraveno 20.11.2020 21:30